Kalemişi Dergisi
www.kalemisidergisi.com
Cilt 1, Sayı 1  Bahar 2013  (ISSN: 2148-046X, E-ISSN: )
H. Nurgül Begiç

NO Makale Adı
1361739870 GELENEKTEN GELECEĞE KEÇECİLİĞİN SÜREKLİLİĞİNE DAİR BİR ÇALIŞMA: “BARIŞ SEVGİ ÇADIRI” PROJESİ

ÖZET
Türkler, dünya coğrafyası üzerinde sık sık yurt değiştirerek çok geniş bir alana yayılmışlar, birçok kültür ve dinin etkisi altında kalarak farklı uygarlıklar yaşamışlardır. Bunun sonucunda Türkler, Orta Asya’dan günümüze değişen, gelişen, geleneğe bağlı bir halk kültürüne sahip olmuşlardır.
Türk halk kültürü içinde diğer el sanatı alanlarının yanı sıra keçeciliğin de önemli bir yeri vardır. Bugün birçok el sanatı türü yozlaşma ya da yok olma ile karşı karşıyadır. Keçecilik ise bugün tam anlamı ile değer görmese de sürdürülebilirliği; Anadolu’nun çeşitli yörelerinde kişisel gayret gösteren ustalar ve Selçuk Üniversitesi. Mesleki Eğitim Fakültesi El Sanatları Eğitimi Bölümü’nde eğitim becerileri kazandırma kapsamı içinde mesleki uzmanlıklarını destekleyici derslerle öğrenim gören öğrenciler ile sağlanmaktadır. Keçeciliğin sürdürülebilirliğine dair 2002 Aralık ayında, öğrenci ve keçe sanatçıları işbirliği ile ortaya konan bir proje gerçekleştirilmiştir.
Seminerin konusu “Barış ve Sevgi Çadırı” isimli projenin tanıtılmasını kapsamaktadır. Seminerin amacı; proje aşamalarını dolayısı ile başlama ve sonuca ulaşana kadar yapılan faaliyetleri sırası ile anlatmak ve sunmaktır. Seminer kapsamında, çeşitli ülkelere ait keçe sanatçıları ile yapılan karşılıklı sanat etkinliklerinin ve ayrıca yüksek öğrenim öğrencilerinin de katılımı ile somut bir sonuca ulaşmasını tanıklık eden bir projenin tanıtılması ve bu alanda yapılacak çalışmalara örnek olması açısından seminer konusunu önemli kılmaktadır. Anahtar Kelimeler: Ortaçağ İslam seramik sanatı, Çin sancai seramikleri, Akıtmalı-kazımalı süsleme.
Anahtar Kelimeler: Yün, keçe, keçeci, barış ve sevgi çadırı, yurt, İrlanda