Kalemişi Dergisi
www.kalemisidergisi.com
Cilt 2, Sayı 3  Bahar 2014  (ISSN: 2148-046X, E-ISSN: )
İnci YAKUT

NO Makale Adı
1401105692 OSMANLI MİNYATÜRÜ VE BELGESEL SİNEMA SANATININ ORTAK ANLATI ÖZELLİKLERİ

Bu çalışma farklı çağlarda ve anlayışlarda meydana getirilen farklı sanat alanları olarak Osmanlı minyatürü ve belgesel sinema alanında öne çıkan içerik ve biçime yönelik bazı ortak anlatı özelliklerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma ile belgesel sanat türüne özgü temel anlatı özelliklerinin ve kriterlerinin ortaya konulmasına katkıda bulunma beklenmektedir. Belgesel değeri olan sanat alanlarının temel ortak anlatı özellikleri arasında gerçek yaşama dair olayların/ bilginin ön plana çıkması/vurgulanması, içerik düzleminde (konu, olay) ve biçim düzleminde epik özellikleri taşıma, biçim düzlemini öne çıkararak içerik düzlemini oluşturma, dramatik anlatı yapısından uzaklaşma,birbirini izleyen sahnelerden oluşsa da aynı düzlemde/sahnede bir çok konuya yer verme, estetik değer ve kurgusal bakışla örgütlenme, anlatıcının varlığı ve yabancılaştırma ve izleyicinin gözlemci konumunda olması olarak sıralanabilir. Eserin belgesel değerinin tayin edilmesi kimi zaman farklı alanlardan uzmanların birarada çalışmalarını gerektirebilir. Genel izleyicinin belgesel sanat yapıtı üzerinde sağlıklı değerlendirmeler ve yorumlamalar yapabilmesi için genelde temel sanat okuryazarlığı özelde de belgesel sanat okuryazarlığı bilgi, beceri ve anlayışına sahip olması önem taşıyan bir konudur.


Anahtar Kelimeler: Belge, Osmanlı Minyatürü, Belgesel Sinema, Belgesel Sanat, Epik Anlatı, Belgesel Sanat Okuryazarlığı