Kalemişi Dergisi
www.kalemisidergisi.com
Cilt 1, Sayı 2  Güz 2013  (ISSN: 2148-046X, E-ISSN: )
Meher BAYRAMOĞLU

NO Makale Adı
1406720541 20. YÜZYIL TÜRK RESİM SANATINDA GELENEKSEL TÜRK SANAT ÖRNEKLERİNİN ETKİSİ

Geleneksel Türk kültürünün maddi ve manevi örneklerinden kırkpare, kırkyama, yamalı bohça, kilim motifleri, hat ve kaligrafi sanatı gibi El Sanatlarının Çağdaş Türk plastik sanatına etkisi yadsınamaz.
Çağdaş Türk resminde milli geleneklerden hareket ederek yeni oluşumlar 1940 lardan itibaren yaygınlaşarak, 1950’li yıllarda güçlü bir olgu olarak yerel değerlerle beslenebilme anlayışı giderek önem kazanmıştır. Bu oluşumlar içerisinde Bedri Rahmi Eyüpoğlu, Adnan Turani, Erol Akyavaş, Abidin Elderoğlu, Ergin İnan, Rauf Tuncer, Şems-i Arel, Süleyman Saim Tekcan, Ramazan Bayrakoğlu, Hüsamettin Koçan vb. sanatçılar çalışmalarının kaynağı olan Geleneksel Türk El Sanatlarının biçimsel yapısını konu alan çağdaş eğilimlerde eserler vermiştir. Ulusal resim arayışlarını sürdüren sanatçıların esinlendiği ve özgün yaratıcılıklarını besleyen genel kaynaklar Geleneksel Türk El Sanatlarından minyatür, hat ve kaligrafi sanatı, halı-kilim, yazmalar, nakışlar, kırkyama, damga, simge, süsleme sanatı gibi resim örnekleridir.
Anahtar Kelimeler : Resim, kırkyama, yamalı bohça, hat ve kaligrafi sanatı, damga.