Kalemişi Dergisi
www.kalemisidergisi.com
Cilt 3, Sayı 5  Bahar 2015  (ISSN: 2148-046X, E-ISSN: )
Mezahir AVŞAR, Lale AVŞAR

NO Makale Adı
1424090043 ORTAÇAĞ İSLAM SERAMİĞİNDE BİBLO OYUNCAKLAR

Günümüzde oyuncak denildiğine akla gelen ilk düşünceler çocuk sağlığı, doğal ve sağlığa zarar vermeyen malzeme, tehlikesiz form ve kullanım şekli, albenili görünüm ve yapıdır. Günümüz şartlar tüm bu talepleri karşılayabilecek nitelikte zengin malzeme türüne ve teknolojiye sahiptir. Oysa yüzyıllar öncesi oyuncaklar için kullanılan en sağlam malzemelerden biri kil olmuştur. Eski Mısır, Hitit, Antik Yunan çağlarından günümüze ulaşan oyuncak bebekler, atlar, savaş arabaları gibi nesneler bu türden üretimin az sayıda sağlam kalabilen örnekleridir. Benzer nesnelerinin Ortaçağ İslam coğrafyasında da yapıldığı ortaya çıkan buluntulardan anlaşılmıştır. Bunlar, bir dönem son derece yaygın olan malzeme ve tekniklerle üretilerek, ortaya çıktıkları bölgelerin bir takım sosyal ve kültürel nitelikleri barındırmaktadır.
Makalede, bu dönemin seramik biblo-oyuncakları araştırılmış, yapım ve süslemede tatbik edilen teknikler incelenmiş, kullanım şekli yönünde bazı tahminler ileri sürülmüştür.
Anahtar sözler: Ortaçağ İslam seramiği, seramik biblo ve oyuncaklar