Kalemişi Dergisi
www.kalemisidergisi.com
Cilt 3, Sayı 5  Bahar 2015  (ISSN: 2148-046X, E-ISSN: )
Mahmut DAVULCU

NO Makale Adı
1430287376 ORMANA YÖRESİ GELENEKSEL KONUT MİMARİSİ VE YAPICILIK GELENEĞİ

Ormana, idari olarak Antalya ilinin İbradı ilçesine bağlı olan bir beldedir. Toros dağları üzerinde oldukça engebeli ve taşlık bir arazide kurulu bulunan yerleşme, geleneksel malzeme, teknik ve yöntemlerle inşa edilmiş olan konutlardan oluşan mimari dokusu ile Akdeniz yöresinin dikkat çekici yerleşim örneklerinden biridir. Yörede karşılaştığımız geleneksel yapıların en önemli özelliği uygulanmış olan yapı tekniğidir. Yöresel olarak “piştuvanlı” ya da “hatıllı duvar” olarak adlandırılan bu yöntem son derece basit ancak bir o kadar da işlevsel olan bir tekniktir ve harçsız olarak örülen kuru duvarların ahşap hatıllarla güçlendirilmesi yöntemine dayanır. Bu yapı tekniğinin uygulanmasının en önemli nedeni Ormana ve çevresinin kireç kaynakları açısından son derece zayıf jeolojik yapısıdır. Bu yapılar ile bu yapıların meydana getirilmesini sağlayan kadim mimarlık bilgisi hiç kuşkusuz somut olmayan kültürel mirasımızın bir parçasıdır. Somut olmayan kültürel miras (SOKÜM) UNESCO tarafından; toplulukların, grupların ve kimi durumlarda bireylerin, kültürel miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları uygulamalar, temsiller, anlatımlar, bilgiler, beceriler ve bunlara ilişkin araçlar, gereçler ve kültürel mekânlar biçiminde tanımlanmaktadır. Yörede 2013 yılında gerçekleştirilen saha araştırması sonucu elde edilen veriler doğrultusunda hazırlanan makale çalışması yöreye has konut mimarisi, mimarlık terminolojisi, yapıcılık bilgisi ve yapı geleneklerinin halkbilimsel açıdan tasviri ile analizini ihtiva etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ormana, halk mimarisi, geleneksel konut mimarisi, ustalık geleneği, somut olmayan kültürel miras.