Kalemişi Dergisi
www.kalemisidergisi.com
Cilt 3, Sayı 6  Güz 2015  (ISSN: 2148-046X, E-ISSN: )
Nesrin AKAN

NO Makale Adı
1444032007 VIII - XIII. YÜZYILLAR ARASI İSLAM FELSEFESİNDE MÜZİĞE GENEL BAKIŞ: EL-KİNDİ, FARABİ, İBN SİNA

VIII ile XIII. yüzyıllar arasındaki dönemi kapsayan “Tercüme Hareketi”, İslam Felsefesi’nin oluşum ve gelişim aşamasında hem felsefe hem de müzik açısından çok etkili bir süreçtir. Bu süreç, İslamiyet’ın yayılmasının, yeni kültürlerin keşfini de beraberinde getirmiş olmasının bir sonucudur. Tercüme Hareketi sayesinde yeni kültürlerin keşfi, bir anlamda onları, yine onların eserleri aracılığıyla tanıma yoluyla gerçekleşmiştir.
Bu makalede amaç, tercüme faaliyetinin etkisi ile zaman içerisinde felsefe ve özellikle müzik konusunda ortaya konan çalışmaların, hem felsefeci hem de müzik kuramcısı olma özelliklerini birlikte taşıyan el-Kindi, Farabi ve İbn-i Sina üzerinden genel bir bakış sağlayarak değerlendirmektir.
Anahtar Kelimeler : Tercüme Hareketi, İslam Felsefe, Müzik, el-Kindi, Farabi, İbn Sina.