Kalemişi Dergisi
www.kalemisidergisi.com
Cilt 3, Sayı 6  Güz 2015  (ISSN: 2148-046X, E-ISSN: )
Muhammed Mustafa GÜLDÜR, Zekiye ŞENTÜRK

NO Makale Adı
1444032204 HAKKÂRİ KİLİMCİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

El sanatları, milletlerin kültürünü gelecek kuşaklara aktaran ve milletleri birbirinden ayıran önemli unsurlardan bir tanesidir. El sanatları milletlerin gelenek, görenek ve yaşam tarzlarını yansıtmada büyük rol oynarlar. Bu nedenle milletler el sanatlarına büyük önem vermekte ve el sanatlarını geçmişten geleceğe uzanan bir kültür hazinesi olarak korumaktadırlar. El sanatlarını çeşit olarak zenginleştirmeye, korumaya ve geliştirmeye çalışmaktadırlar. Ülkemizde el sanatları açısından oldukça zengin çeşitliliğe ve önemli miktarda üretim miktarına sahiptir (Yazıcıoğlu ve Tezel, 1997, s.1). Ülkemizde yapılan el sanatları içerisinde kilim üretimi önemli yer tutmaktadır. Kilim üretiminin yapıldığı merkezlerden bir tanesi Hakkâri ilimizdir.
Hakkâri bölgesi kilim motifleri diğer bölgelerimizde olduğu gibi doğadan etkilenerek oluşturulmuştur. Bölge insanı doğada bulduğu bir takım işaretler, hayal edebildiği imgeleri, sözle ifade edemediklerini, korkularını, sevinçlerini, üzüntülerini, her birine isim vererek dokuduğu kilime motif olarak işlemiştir.
Günümüzde kilimcilik genellikle sanatsal amaçlı ve turizme yönelik yapılmaktadır. İnsanlar bu uğraşıdan para kazanmaktadır. Günümüzün dekorasyon modası oryantalizme yatkın olduğundan kilim ve benzer teknikteki dokumalar; yaygı, kanepe örtüsü ve kaplama malzemesi ya da kapı perdesi, yastık, minder, hatta araba koltuk örtüleri gibi yeni ürün çeşitleri olarak kullanılmaktadır.
Kilim dokumacılığı hem yörenin folklorik bir özelliği olarak korunup yasatılması hem de Hakkâri için önemli bir iktisadi faaliyet olması dolayısıyla üzerinde durulması gereken bir konudur. Yurt içi ve yurt dışı fuar, sergi vb. organizasyonlarda yer verilerek ve ürün çeşidinin arttırılması ile Hakkâri kilimciliğinin gelişmesine katkıda bulunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kilim, Dokuma, Hakkâri, Ekonomi