Kalemişi Dergisi
www.kalemisidergisi.com
Cilt 4, Sayı 7  Bahar 2016  (ISSN: 2148-046X, E-ISSN: )
Ufuk ALKAN, Mehmet Emin KAHRAMAN

NO Makale Adı
1454360063 İBRAHİM ÇALLI’NIN KURTULUŞ SAVAŞI TEMALI RESİMLERİNİN İKONOGRAFİK ve İKONOLOJİK İNCELENMESİ

19.yüzyılda Osmanlı Devleti, eğitimde yeni modellemeler, düşünce deneyimleri, diğer alanlarda Batılılaşma ve çağdaşlaşma adına hareketlilikler göstermiştir. Sanat eğitimi almak amacıyla yurt dışına gönderilen ilk ressamlarımızdan sonra, Cumhuriyet dönemi ressamlarının da bu yolu takip etmesi, yeni sanat tekniklerinin kazandırılması bakımından ülkemiz adına bir dönüm noktası olmuştur. Eğitim amaçlı yurt dışında bulunan bu genç ressamlarımızın Birinci Dünya Savaşıyla beraber vatana dönüşüyle bu süreç başlamıştır. Çallı Grubu adı verilen bu ressamlarımız, değişik eğitim kurumlarında görev almışlar ve Türk resim sanatına büyük katkılar sağlamışlardır.
İbrahim Çallı, Cumhuriyet döneminin en ünlü ressamlarından biridir. Cumhuriyetle beraber akademide eğitimciliği ile, dönemin diğer ressamlarından oluşan bir gruba da adını vererek etkin bir yer sağlamıştır. 1923 yılında yapmış olduğu “Zeybekler” isimli tablosu, Mustafa Kemal tarafından eleştiriye maruz kalınca, büyük yankı uyandırmıştır. Bu eleştiri üzerine Çallı tablosunda istenilen değişiklikleri yaparak, müze koleksiyonunda yer alma hakkına sahip olmuştur.
Sanat olgusunu anlamanın en iyi yolu, sanat yapıtını analiz etmekle mümkündür. İkonografik çözümleme, sanat objelerinde iskeleti oluşturan formlarla, konu ve konsept arasında bir ilişki kurulmasını, hayal edilen izlenimlerin çözümlenerek, hikaye ve alegoriler tespit edilmesini amaçlamaktadır. İkonolojik çözümlemeyle de, sanat yapıtının yapıldığı dönemi, tarihsel özelliklerini sanatçının kişiliğini ve yaşadığı dönemin sanat yapıtına etkisini belirlemek içindir.

Anahtar Kelimeler: Türk Resim Sanatı, Zeybek, Çallı Grubu, Kurtuluş Savaşı, İzlenimcilik.