Kalemişi Dergisi
www.kalemisidergisi.com
Cilt 4, Sayı 8  Güz 2016  (ISSN: 2148-046X, E-ISSN: )
Gülfizar ÇAYLI

NO Makale Adı
1473242331 ISPARTA İLİ ELELE DERNEĞİ KÜLTÜR EVİNDEKİ EL ÖRGÜSÜ PATİKLER VE ÇORAPLAR

El sanatları, insanoğlunun var oluşundan bu yana gelenek göreneklerinin yanı sıra duygu, düşünce ve yaşadığı yörenin özelliklerini yansıtan, tarihten günümüze taşıdığı en önemli kültür hazinelerinden birisidir. Ayrıca insanların süslenme, iklim ve diğer dış etkenlere karşı korunma gibi ihtiyaçlardan doğan eski bir sanat dalıdır. Bu nedenle de Anadolu’nun pek çok yöresinde, geleneksel el sanatları içerisinde yer alan örmeciliğin bir dalı olan el örücülüğünü rastlamak mümkündür. Günümüzde çorap ve patik örücülüğü makineleşmenin başlamasıyla azalmasına rağmen, Isparta yöresinde kadınlar boş zamanlarını değerlendirmek, iklim şartlarından korunmak, aile ekonomisini katkıda bulunmak ve kız çeyizini sağlamak amacıyla hala devam ettirilmektedir. Bu çalışmada; Isparta İli Elele Derneği Kültür Evinde bulunan 12 adet kadın patiği, 8 adet kadın çorabı, 2 adet erkek çorabı ve 1 adet çocuk çorabı ele alınmıştır. Örgü teknikleri, kullanılan araç–gereçler, renk, motif ve desen özellikleri incelenerek, fotoğraflarla gösterilmiştir. Bu çorap ve patiklerimizi literatüre kazandırmak, sahip çıkmak ve belgelendirmek amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çorap, patik, örgü, kültür evi, Isparta