Kalemişi Dergisi
www.kalemisidergisi.com
Cilt 4, Sayı 8  Güz 2016  (ISSN: 2148-046X, E-ISSN: )
YÜKSEL DOĞDU

NO Makale Adı
1474739273 GAZİANTEP GELENEKSEL ERKEK GİYİMLERİNDEN ABA VE ABA YELEK ÜZERİNE BİR İNCELEME

Giyim ulusların kültürel değerlerini yansıtan ve anlatan önemli kaynaklardan birisidir. Giyim kuşam örneklerinden günümüze kadar ulaşan örnekler incelendiğinde geçmiş dönemler hakkında derin bilgilere ulaşılmaktadır. Genel olarak toplulukların ortak bir giysi kültürü olduğu düşünülse de Türk giyim tarihine bakıldığında bölgelere göre çeşitlilik artmaktadır. Giysilerin dokuma özellikleri, desen ve işleme çeşitliliği bölgeden bölgeye hatta yöreden yöreye değişiklik gösteren çok geniş bir yelpazeye sahiptir. Özellikle geçmiş yüzyıllara ait kataloglar incelendiğinde giysilerin model ve işleme özelliklerine bakıldığında bu daha net göze çarpmaktadır Sadece bir bölgenin giysilerinde değil genel olarak tüm bölge giyimlerinde benzer durumlar görülmektedir. Geçmiş dönem giysilerinde dokumaların önemi yadsınamaz. Dokumaların ihtişamını dönem giysilerinde ve müzelerdeki kostümlerde görmek mümkündür. Özellikle el tezgahlarında yapılmış olan geçmiş dönemlere ait dokumalar birer sanat eseri değerindedir. Dokumacılık tarihine bakıldığında ise en önemli dokuma merkezlerinden birisi de; bu çalışmada giysilerinin incelendiği Gaziantep tir. Gaziantep dokumaları içinde önemli yere sahip olan aba dokumaları geçmişte dokunduğu şekline sadık kalınmaya çalışılarak el tezgahlarında dokunmaya devam edilmekte ve yaşatılmaktadır. Geleneksel bir giysi olan abalarda süsleme dokuma sırasında yapıldığı için bu dokumaların önemi büyüktür. Bu çalışmada Kuva-i Milliye Mücahitler Derneği’nde ve Şehitkamil Halk Eğitim Merkezi’nde bulunan ve giyilebilir durumda olan 4 adet aba ve 3 adet aba yelek incelenmiştir. İnceleme gözlem fişleri doğrultusunda ve bu giysileri halen giyen kişiler ile yapılan görüşmeler doğrultusunda oluşturulmuştur. İncelemeler sonucunda kullanılan bitkisel, nesnel ve geometrik bezemeler belirtilmiş, giysinin şekil, boyut ve dikim özellikleri incelenerek belgelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Geleneksel giyim, Aba ve Aba yelek