Kalemişi Dergisi
www.kalemisidergisi.com
Cilt 5, Sayı 9   Bahar 2017  (ISSN: 2148-046X, E-ISSN: )
Emel BULMUŞ, Yüksel DOĞDU

NO Makale Adı
1488962732 SİNOP GERZE GELENEKSEL GÖYNEK ÖRNEKLERİNİN GİYİM SANAT DALI AÇISINDAN İNCELENMESİ

Giyim toplumların gelenek ve göreneklerine göre kültürlerini yansıtarak sürekli değişim ve gelişim göstermektedir. Farklı bölgelerde ve yörelerde ortak unsurlar taşıyan geleneksel giysiler bu değişim ve gelişime direnerek kuşaktan kuşağa aktarılmış ve günümüze kadar ulaşmıştır. Toplumların yaşayışlarını, kültürel değerlerini, inançlarını ve yaşam biçimlerini yansıtan geleneksel giysiler geçmişe ışık tutan önemli bilgi kaynaklarıdır.Çalışmanın amacı Sinop İli Gerze İlçesi kadın iç giyimlerinden göynek (iç gömlek) örnekleri giyim sanat dalı açısından incelenerek; günümüze kadar ulaşan örneklerinin özelliklerini belirleyip belgeleyerek gelecek nesillere aktarmaktır. Bu kapsam doğrultusunda göynek örnekleri kişilerden ödünç alınarak gözlem fişleri doğrultusunda incelenmiştir. Çalışmada yer alan göynek örnekleri boyut, kesim, dikim, süsleme özellikleri açısından ele alınmıştır. Uygulama kapsamında giysilerin fotoğrafları çekilmiş, ölçüleri alınmış, kumaşları, dikişleri analiz edilerek belgelenmiştir Literatür taramasında ise ikincil kaynaklar kullanılmıştır. Araştırma sonucunda göyneklerde el dokuması keten kumaş kullanıldığı, belli bir kalıp sistemi olmadan pratik olarak kesildiği ortaya çıkmıştır. Yok olmaya yüz tutmuş örneklerden olan bu göyneklerin incelenmesi ve değerlendirilmesi yapılacak olan farklı çalışmalara yön vermesi ve örnek teşkil etmesi acısından önemlidir.

Anahtar Kelime: Sinop Gerze, Göynek, Geleneksel Giyim, İç Giyim