Kalemişi Dergisi
www.kalemisidergisi.com
Cilt 5, Sayı 9   Bahar 2017  (ISSN: 2148-046X, E-ISSN: )
Hande KILIÇARSLAN, Sema ETİKAN, Arzu EVECEN

NO Makale Adı
1491987315 EL SANATLARINDA EKONOMİK KAYGILARLA ORTAYA ÇIKAN YENİ TASARIMLAR

Yaşanılan coğrafyaya, o coğrafyada bulunan hammaddeye, içinde geliştiği toplumun yaşam biçimine ve hepsinden önemlisi de üreten insanın zevki ve becerisine göre şekillenen el sanatları bir toplumun kültürünü oluşturan yapı taşlarının başında gelmektedir. Önceleri aile içerisinde sadece ihtiyaçları karşılamak amacıyla üretilen bu ürünler zaman içerisinde ticari bir ürün haline gelmiştir. Böylelikle ekonomik bir değere de sahip olmuştur. Ancak bilim ve teknolojide yaşanan ilerleme ve sonucunda gelişen yaşam koşulları el sanatlarında bir gerilemeye yol açmış hatta bazı el sanatları da bu süreçte yok olmuştur. Zaman geçtikçe, hayat devam ettikçe değişim kaçınılmazdır. El sanatları da bu değişimden payını almış ve gelişen koşullara ayak uydurma sürecine girmiştir. Bu süreçte en büyük etkenlerden biri de ekonomik kaygıdır. Günümüzde ürünün üretilmesi kadar pazarlanması da önemlidir. Pazarlama unsuru el sanatlarının varlığını nasıl devam ettireceği konusunda kaçınılmaz bir şekilde belirleyicidir. Bu nedenle de birçok el sanatı kendini bu yönde yenilemiştir. Daha fazla gelir getirmesi için el sanatları geleneksel üretiminden ve kullanımından uzaklaşmış, dekoratif eşya ve aksesuar olarak üretilmeye başlanmıştır.

Anahtar kelimeler: El sanatları, Tasarım, Değişim