Kalemişi Dergisi
www.kalemisidergisi.com
Cilt 5, Sayı 10  Güz 2017  (ISSN: 2148-046X, E-ISSN: )
Güler Aybegüm ERSOY

NO Makale Adı
1508679155 YOZGAT BÜYÜKİNCİRLİ KÖYÜ KÖY ODALARI

Köy odaları, genellikle köyün merkezine yakın yerlerde, köye dışarıdan gelen insanların konaklamaları ve köy halkının da bir araya gelerek sohbet edip vakit geçirmeleri için yapılmış yapılardır.İncelenen odalar Büyükincirli köyünde yer alan Tatargilin Köy odası, Şevkenin Hasan’ın Köy odası ve Şehrinin Ali’nin Köy odasıdır. Odalar da malzeme olarak kerpiç, tuğla ve taş malzeme kullanılmıştır. Plan tek katlı olarak oturma odası, ahır-atlık kısmı ve aralık kısmından meydana gelmektedir. 3 odada da karşımıza köy odalarının en önemli unsurlarından olan ocak kısmı çıkmaktadır. Tatargilin oda ve Şevkenin Hasan’ın odasında ise ocağın yanları yüklük denilen ahşap dolaplarla kaplanmıştır. Süsleme ögesi olarak Tatargilin oda ve Şevkenin Hasan’ın odasında çiçeklik ya da lambalık denilen kısımları dışında hiçbir süsleme öğesine rastlanmamaktadır. Çalışmanın amacı günümüzde sayısı oldukça azalan, teknolojinin ilerlemesiyle önemini yitiren köy odalarını ve köy odalarının geleneklerini gelecek kuşaklara aktarmaktadır. Yozgat Büyükincirli’de yer alan köy odalarının seçilmesinin sebebi ise daha önce bu konu hakkında herhangi bir çalışmanın yapılmamış olmasıdır. Yozgat Büyükincirli Köyü’nde yer alan 3 köy odası öncelikle yerinde incelenmiş, fotoğraflanmış, şuan ki sahipleri ve köy halkından çeşitli bilgiler toplanarak tarihlendirilmeye çalışılmıştır. Daha sonra yapısal bilgileri, planı, cephe özellikleri, süslemesi ve günümüzdeki durumları hakkında bilgi verilmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak bakıldığında odalar bugüne kadar tahrip olmuş durumda olsa da günümüze kadar ulaşmıştır. Ancak artık günden güne değişen şartlarla, insanların ilerleyen teknolojiye ayak uydurmaları ile birlikte bu gelenekte terkedilmeye başlanmıştır. Yapılar artık köy odası olarak kullanılmaktan çok depo haline getirilmiş, tüm köy halkının toplandığı ve dışardan gelen misafirlerin özenle ağırlandığı yerler olmaktan çıkıp önemini yitirmiştir.

Anahtar Kelimeler:Köy odaları, Yozgat, Büyükincirli Köyü, halk mimarisi,