Kalemişi Dergisi
www.kalemisidergisi.com
Cilt 6, Sayı 11  Bahar 2018  (ISSN: 2148-046X, E-ISSN: )
Çetin ÖZTÜRK, Salih GİRGİÇ

NO Makale Adı
1519940484 KONYA KEÇECİLİĞİNDE BOYAR BİTKİ KULLANIMI

İklim ve coğrafi konumundan dolayı Konya ovasında yüzyıllardan beri küçükbaş hayvancılığının yapılması beraberinde halı ve düz dokumacılığının gelişmesini sağlamıştır. Konya’nın boyar bitkiler ve böcekler bakımından oldukça zengin bir bölge olması da bu sanatların gelişiminde önemli bir etkendir. Doğal boyacılığın ilk hammaddeleri boyarmadde özelliğine sahip bazı taş, toprak ve maden çeşitleri ile bazı yumuşakça ve böcek türleridir. Ancak bitkilerdeki renk çeşitliliğinin keşfi bitkinin tamamının veya bir bölümünün boyamacılıkta kullanımına yol açmıştır. Doğadaki yüzlerce çeşit bitkiden üretilen farklı renk ve renk tonları Halıcılıkta, Keçecilikte, Çinicilikte ve birçok kültür varlığımızda kullanılmıştır. Bitkinin farklı bölgeleri kullanılarak ve farklı yöntemler uygulanarak ortaya çıkan renklerin, elde edilme yöntemleri bir sır gibi saklanmış, nesilden nesile büyük bir gizlilikle aktarılmıştır. Bu çalışmada Konya Keçeciliğinde bitkisel boyaların kullanımı ve renklendirme yöntemleri araştırılmış, Keçeci Mehmet Girgiç’in Konya keçeciliğinde bitkisel boyar madde kullanımı ile ilgili tecrübeleri kayıt altına alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Keçe, Yün, Konya, Boyar Bitki, Mehmet Girgiç