Kalemişi Dergisi
www.kalemisidergisi.com
Cilt 6, Sayı 11  Bahar 2018  (ISSN: 2148-046X, E-ISSN: )
Mine ÖZTÜRK, Azize Melek ÖNDER

NO Makale Adı
1522666035 OSMANLI DÖNEMİNDE ÜRETİLEN SERAMİK ŞİŞE BİÇİMLER (İznik, Kütahya, Çanakkale Örnekleri)

Osmanlı Seramik Sanatı, üretimini üç önemli merkezin varlığına borçludur. İznik, Kütahya ve Çanakkale olan bu merkezler, hiç aralık bırakmadan seramik sanatı üretimlerini devam ettirmiş ve günümüze birçok nadide eserler bırakmışlardır. Osmanlı Devleti’nde seramik, o günün ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte eserlerin üretilmesinden oluşmuştur. Üretilen formların içerisinde belki de en çok ihtiyaç duyulan biçimlerden bir tanesi şişe olarak isimlendirilen ve o günün minyatürlerine dahi konu olmuş örneklerdir. İlk olarak İznik seramikleri arasında görülen şişeler, farklı görünümlere bürünerek Kütahya ve Çanakkale seramikleri arasında görülmeye devam etmiş ve farklı özellikler eklenerek gelişimini sürdürmüştür. Çalışmada, Osmanlı Devleti’nin üç önemli seramik merkezi olarak bilinen İznik, Kütahya ve Çanakkale de üretilmiş olan şişe örneklerinin, dönem içerisindeki yerlerinin belirlenerek tanıtılması hedeflenmiştir. Belirlenen merkezlerde üretilen şişe biçimlerinin, genel olarak Osmanlı seramikleri içerisindeki gelişim süreçleri verilerek farklı formların tanıtımları yapılmış ve gruplandırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Seramikleri, İznik, Kütahya, Çanakkale, Şişe