Kalemişi Dergisi
www.kalemisidergisi.com
Cilt 6, Sayı 12  Güz 2018  (ISSN: 2148-046X, E-ISSN: )
Hatice SOMÇAĞ

NO Makale Adı
1533825838 GEREDE ÖRGÜ KESELERİ

Geçmişte günlük yaşamda kullanılan, içine bazı eşyaların konulduğu küçük torbalara “kese” denilmektedir. Kadınlar çoğunlukla mücevher, tarak ve ayna, erkekler ise daha çok; saat, tütün, mühür, para, altın vb. kişisel eşyalarını keselerin içinde saklamışlardır. Eski düğün geleneklerinde çeyiz bohçalarında keselerin önemli yer tuttuğu, damada gönderilen armağanlar içinde bezemelerle süslenmiş keselerin de bulunduğu bilinmektedir. Örgü ile yapılan keseler diğerlerinin içinde ayrı bir yere sahiptir. Tığ, şiş, mekik ve iğne gibi araçlarla örülen keseler; teknik, renk, motif ve kompozisyonları ile çeşitlilik göstermektedir.Günümüzde kullanım alanı azalarak, yerini cüzdan ve kutulara bırakan keseler, el sanatlarının önemli bir kısmını oluşturmakta olup özel koleksiyon ve müzelerde sergilenmektedir. Eski keselerin hala saklandığı, korunduğu yörelerimizden biri de Bolu'nun Gerede ilçesidir. Kuruluşu çok eskilere dayanan Gerede ilçesinde, örülerek yapılmış, geçmişin ince zevk ve sanat gücünü yansıtan keselere rastlamak mümkündür. Bu keselerin tanıtılıp, belgelendirilmesinin ilçenin kültür ve sanatına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu amaçla yapılan araştırmada; Gerede ilçesinde bulunan geleneksel değerlerimizden örgü keselerin incelenerek kullanım amacı, araç-gereç, renk, motif ve desen özelliklerinin belirlenmesine çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Gerede, el Sanatları, gelenek, örücülük, kese