Kalemişi Dergisi
www.kalemisidergisi.com
Cilt 6, Sayı 13  Kış, 2018  (ISSN: 2148-046X, E-ISSN: )
Nuran OCAKOĞLU

NO Makale Adı
1538063654 TÜRK ÇİNİ VE SERAMİKLERİNDE KULLANILAN HAYVAN FİGÜRLERİ VE GİYSİ TASARIMINA YANSITILMASI

Geleneksel Türk sanatları içinde çok önemli bir yeri olan Türk çini ve seramik sanatının kökeninin Orta Asya'ya kadar dayandığı bilinmektedir. Asıl gelişimini Anadolu'da gösteren Türk çini ve seramik sanatı, Anadolu Selçukluları ile başlayıp yüz yıllar içerisinde gelişerek kendine özgü estetik değerleri ile Osmanlı döneminde altın çağını yaşamıştır. Türk çini sanatında kullanılan motiflerin kaynağı, Asya’da yaşayan Türk kavimlerine kadar uzanmaktadır. Bozkır kültüründen gelen Türklerde hayvan figürleri her zaman önemli bir süsleme unsuru olmuştur. Selçuklu dönemi çini ve seramiklerinde daha çok görülen hayvan figürü, Osmanlı döneminde İslamiyetin etkisiyle azalmış olsa da günümüze kadar gelen bu sanat dalı içerisinde hayvan motifleri ustaca resmedilmiştir.
Bu çalışmada geçmişten günümüze Türk çini ve seramik sanatında kullanılan hayvan figürleri incelenerek, bu motiflerin, çağdaş kadın giysilerine yansıtılması amaçlanmıştır. Önemli kültürel miraslarımızdan biri olan Türk çini ve seramik desenlerinin yaşatılması için, bu desenlere modern yaşam içinde farklı kullanım özellikleri kazandırılması önem taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Çini, Seramik, Giysi, Tasarım