Kalemişi Dergisi
www.kalemisidergisi.com
Cilt 6, Sayı 12  Güz 2018  (ISSN: 2148-046X, E-ISSN: )
Pınar YAZKAÇ, Hilal GÜRENSOY ŞENER

NO Makale Adı
1540200976 OSMANLI DÖNEMİ ÖNCÜ KADIN RESSAMLARIMIZDAN MÜFİDE KADRİ

19. yüzyılda başlayan Batılılaşma hareketleri ile ülkemizin pek çok alanında gelişmeler yaşanmıştır. Cumhuriyet’e giden yolda eğitim ve kadınların sosyal hakları konusunda önemli adımlar atılmıştır. Eğitim düzeyi yükselen kadınlar buna paralel olarak sanatla da ilgilenmeye başlamışlardır. Kadın sanatçılarımızın çoğu üst düzey görevlere sahip, eğitimli ailelerden gelmektedir. Kimileri sanatçılardan özel dersler alarak, kimileri de daha geç dönemde açılan Sanayi-i Nefise Mektebi’nde eğitim görerek resim çalışmışlardır. Manzara, natürmort, nü, portre, otoportre konularında çalışan sanatçılar natüralist, empresyonist, kübist ve ekspresif tarzda eserler üretmişlerdir. Bu çalışmada, ilk kadın ressamlarımızdan Müfide Kadri’nin hayatı ve sanatı incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Müfide Kadri, Osmanlı Dönemi, kadın ressamlar