Kalemişi Dergisi
www.kalemisidergisi.com
Cilt 6, Sayı 12  Güz 2018  (ISSN: 2148-046X, E-ISSN: )
Fatma Seçil KARAYEL

NO Makale Adı
1540294977 ŞİLEBEZİNİN ÇOCUK GİYİMİNDE KULLANIMI VE MARKA FAKTÖRÜ

Şilebezi, Osmanlı Türklerinin Şile'ye yerleşmesiyle başlayan, el tezgâhlarında pamuk ipliğinden dokunan bir kültür mirasıdır. Şilebezi rahat, hafif, ter emici, sağlıklı bir ürün olma özelliğiyle geniş kullanım alanı bulmaktadır. Hızlı nüfus artışı, çocuk nüfusunun ve onların giyim ihtiyaç ve çeşitlerinin artmasını da beraberinde getirmiştir. Yeni nesli sağlıklı, modern ve ergonomik bir şekilde giydirmek için doğal ürünlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaç çağdaş ürünün tamamlayıcısı olan ve ürüne değer katan markanın önemini arttırmıştır. Bu çalışmada, Şilebezinin tarihsel süreci araştırılarak, günümüzdeki konumu belirlenmiştir. Sağlıklı bir nesil yetiştirebilmek için, doğal bir ürün olan Şilebezinden yapılan çocuk giysilerine ve marka kavramına dikkat çekmek amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Şilebezi, Çocuk Giyimi, Marka