Kalemişi Dergisi
www.kalemisidergisi.com
Cilt 6, Sayı 12  Güz 2018  (ISSN: 2148-046X, E-ISSN: )
Nurtaç ÇAKAR

NO Makale Adı
1540638712 TÜRKİYE'DE SERAMİK ANABİLİM DALLARINDAKİ AKADEMİK KADROLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME

Seramik; gerek el sanatları açısından gerek çağdaş sanatın bir parçası olarak her zaman güncelliğini ve sürekliliğini koruyan bir sanat alanıdır. Aynı zamanda Türkiye’nin ekonomik değerlerine bakıldığında seramiğin hem turizm hem de sanatsal olarak önemli bir yere sahip olduğunu söylemek mümkündür. Seramik anasanat dalları açısından Yükseköğretim Kurumu'nun istatistiksel verileri ile güncel veriler uyuşmamaktadır. Bu sebeple, her üniversite tek tek incelenerek seramik bölümlerindeki akademik kadroların sayısal değerlerine ulaşılmıştır. Yükseköğretim Kurumu'nun öğretim elemanlarının sayısal verileri hem Türkiye genelindeki üniversitelerle hem de güzel sanatlar fakültesinde öğretim elemanı olan bireylerin sayısal verileri ile karşılaştırılmıştır. Bu bağlamda bu kadar güçlü bir tarihe ve değere sahip olan seramik sanatının akademilerdeki durumu gözler önüne serilmiştir. Üniversitelerin bünyesinde yer alan öğretim elemanları unvanlarına göre karşılaştırılmış olup, üniversite bazında sayısal veriler sunulmuştur. Bu karşılaştırma sonucunda seramik anasanat dalının sahip olduğu akademik kadroların sayısal değerleri üzerinden yeterli olup olmadığı incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: seramik, öğretim elemanı, akademik kadro