Kalemişi Dergisi
www.kalemisidergisi.com
Cilt 7, Sayı 14  Bahar 2019  (ISSN: 2148-046X, E-ISSN: )
Hürrem Sinem Şanlı, Ebru ÇATALKAYA GÖK

NO Makale Adı
1552034405 AİLE İÇİ İŞBİRLİĞİNE ÖRNEK: BULDAN’DA DOKUMACILIK

Aile; anne, baba ve onların çocuklarından oluşan birbirlerine biyolojik, duygusal, sosyal ve ekonomik bağlarla bağlanmış aralarında güçlü bir birliğin olduğu en küçük toplumsal birimdir. Bu birliğin güçlü ve sağlıklı bir biçimde yaşatılması üyeler arasındaki çok yönlü iletişim, işbirliği ve etkileşim ile mümkündür. Aile üyelerinin birbirleriyle işbirliği içinde olmaları, her yönden ailenin gelişmesini sağlamaktadır. Aile içi işbirliğine, aile içinde yapılan ve üretime katkı sağlayan dokumacılık örnek olarak verilebilir. Buldan’da dokumacılık, aile içinde evin bir katında yada bir odasında yapılmaktadır. Araştırmanın amacı, Denizli ilinin Buldan ilçesinde dokumacılık yapan ailelerin işbirliğini ele almaktır. Bu kapsamda, Buldan’daki aile işletmelerinin günümüzdeki durumları ve aile içindeki bireylerin birbirleriyle işbirliği konuları üzerinde durulmuştur. Çalışma dokumacılık ile uğraşan işletme ve merdivenaltı çalışan bireyler ile yapılan görüşmelerle sınırlandırılmıştır. Veri toplama tekniklerinden anket uygulanmış ve tablolar halinde sunulmuştur. Araştırmanın ilk bölümünde aile içi iş birliği ve Buldan’daki dokumacılık hakkında bilgiler verilmiştir, ikinci bölümünde ise araştırma sonuçlarına yer verilerek önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Aile, Buldan, dokumacılık, işbirliği