Kalemişi Dergisi
www.kalemisidergisi.com
Cilt 7, Sayı 14  Bahar 2019  (ISSN: 2148-046X, E-ISSN: )
Mine ERDEM

NO Makale Adı
1552928223 CEMEL ALİ DEDE TÜRBESİ VE ÇİNİLERİ

Anadolu Selçuklu, beylik ve Osmanlı döneminde Konya iline birçok mimari eser yapılmıştır. Farklı dönemlerden günümüze; cami, mescit, türbe, hamam, köprü gibi yapılar ulaşmıştır. Bu yapıların içinde Cemel Ali Dede Türbesi Anadolu Selçuklu devletinden miras kalan önemli mimari eserlerimizden biridir. Konya ilinde bulunan çinili eserlerimizden biri olan türbe zaman içerisinde birçok onarım geçirmiştir. Bu çalışmada, çiniler hakkında detaylı açıklamalara yer verilmiştir. Çinilerin günümüzdeki durumu ve özgünlükleri hakkında bilgi verilmiş; uygulandıkları yerler, teknikleri, ebatları ve renkleri öncelikli olarak belirtilmiştir. Bu çalışma, Cemel Ali Dede Türbesi’nin sahip olduğu çinilerin önem ve değerinin vurgulanması amacıyla hazırlanmıştır. Böylece Türk çini sanatını zenginleştiren bu tür mimari yapılarımızın açığa çıkarılması ve sanatımıza katkı sağlaması öngörülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Konya, mimari, türbe, çini, mozaik, sır altı