Kalemişi Dergisi
www.kalemisidergisi.com
Cilt 7, Sayı 14  Bahar 2019  (ISSN: 2148-046X, E-ISSN: )
Mutluhan TAŞ, Abdülkadir ÜRÜN

NO Makale Adı
1563442016 SANAT VE YARATMA

''Yaratmak'' kelimesi anlam bakımından iki farklı şekilde karşımıza çıkmaktadır. İlk akla gelen anlam; gerçek yaratıcı olan Allah’ın yaratmasıdır ki bu durumyoktan yaratma olarak tabir edebileceğimiz “KÜN” yani Allah’ın ol demesiyle olan yaratmadır. Diğer anlamı ise insanı ilgilendiren daha çok sanat literatüründe kullanılan manadadır. Yaratma sözcüğü, içerisinde ortaya koymak, meydana getirmek, bulmak, türetmek, oynamak, yorumlamak, kurmak, doğurmak ve var etmek gibi anlamları taşımaktadır. Yaratıcılık ise daha çok sezgiye dayalı çözümleme girişimi ya da etkinliğidir. Sanatta yaratıcılık, bir tür sorun çözme yeteneği olarak görülür, yaratıcı süreç için diğer alanlarda olduğu gibi beynin bütününün kullanılması gereklidir. Bu iç etkinlik, ortaya konan obje somut olsa bile kavramsal olarak soyut dünyaya hitap ettiğinden günümüzde bilim insanları tarafından açık ve kesin bir tanımı yapılamamaktadır. Bazılarına göre yaratıcılık bir süreç, bazılarına göre ise bir üründür. Fakat varılan ortak fikir; yaratıcılığın bulunmamış ve farklı bir şey yapmak olduğu ya da gözlenebilen bir ürüne bağlı olarak yaratıcılığın değerlendirilebileceği şeklindedir.Bu çalışmanın amacı sanat-yaratma ilişkisini ve bunun doğal sonucu olarak yaratma kavramının bizde bıraktığı mana üzerine fikir beyan etmektir. Yaratıcı düşüncenin ortaya çıkabilmesi için gerekli şartlardan, yaratıcı kişilik özelliklerine kadar sanatçı ve sanat eleştirmenlerinin görüş ve araştırmalarına değinilmiştir.
Yine bu çalışmada; yaratıcı düşünce yeteneğinin gelişiminde eğitim, fıtrat, aile ve diğer çevresel etkenler üzerinde durulmuştur. Sonunda ise sanatçının mevcut şartlara bağlı olarak neyi, niçin arayıp ortaya koyduğu ve ne koymaya çalıştığı meselesi incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yaratma, yaratıcı kişilik, eğitim, sanat, sanatçı.