Kalemişi Dergisi
www.kalemisidergisi.com
Cilt 7, Sayı 15  Kış 2019  (ISSN: 2148-046X, E-ISSN: )
Yasemin TÜMER ÇELİK

NO Makale Adı
1578256463 WASILY KANDINSKY’NİN DOĞAÇLAMALARI VE MANEVİ DUYGU

Bu araştırma Kandinsky’nin doğaçlama çalışmaları ve çalışmalarındaki düşünce tarzına ilişkin bir araştırmadır. Araştırmacı çalışmasında; “Stimming” kavramı ve İslam felsefindeki düşünce tarzının benzer yanlarını ortaya çıkarmak istemiştir. Araştırma boyunca Kandinsky’nin hayatı ve sanatsal aşamalarından bahsedilmiştir. Sonrasında doğaçlama çalışmalarındaki felsefi görüşleri ile sanatta tinsellik üzerine kitabındaki görüşlerinin İslam felsefesiyle örtüşmesi ele alınmıştır.

Anahtar kelimeler: Kandinsky, İslam felsefesi, stimming, doğaçlama