Kalemişi Dergisi
www.kalemisidergisi.com
Cilt 8, Sayı 16  Bahar 2020  (ISSN: 2148-046X, E-ISSN: )
H. Sinem ŞANLI, Hatice ELVER

NO Makale Adı
1589702432 KARS MÜZESİ ENVANTERİNDE BULUNAN DÜZ DOKUMA YAYGILAR

Geleneksel el dokuma yaygılar, dokunduğu yörenin kültürünü, sanatını ve geleneğini içinde barındırır. Anadolu’da köklü bir tarihi geçmişe sahip olan Kars yöresi ve çevresinde de yıllar boyu halı, kilim gibi çeşitli kirkitli dokumalar yapılmıştır. Sayıları az olmakla birlikte günümüze ulaşan bazı örnekler Kars kilimleri hakkında bilgi sahibi olmak, geçmiş tarihi hatırlamak ve gelecek kuşaklara hatırlatmak açısından önem taşımaktadır. Bu araştırmada Kars ilinde dokunan kilimler teknik, renk, motif, kompozisyon özellikleri ve kullanım alanları bakımından incelenmiştir. Çalışma tarama modeline dayalı betimsel bir araştırmadır. Literatür çalışması ve bu konuda uzman kişilerle yapılan görüşmeler sonucunda ulaşılan kilim örnekleri incelenerek bilgi formları hazırlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kars, müze, dokuma, kilim