Kalemişi Dergisi
www.kalemisidergisi.com
Cilt 9, Sayı 18  Bahar 2021  (ISSN: 2148-046X, E-ISSN: )
Hülya Kaynar, Emine TONUS

NO Makale Adı
1638782038 SİVAS ZANAATKARLARINDAN “BIÇAKÇI HAFIZ’IN TORUNLARI”NA AİT AİLE İŞLETMESİ VE GELENEKSEL BIÇAK YAPIMI

El sanatları insanların varoluşundan beri sürdürülen hem uğraş hem de geçim kaynaklarından biri olmuştur. El sanatları meslek olarak seçildiğinde, yaş, cinsiyet, eğitim durumu ne olursa olsun tüm aile bireyleri hayatlarının bir döneminde aile işletmelerine katkıda bulunmaktadır. Aile işletmeleri diğer işletmelerden farklı özelliklere sahiptir. Dünyanın neresinde faaliyet gösterirse göstersin, bir aile işletmesini diğer işletme türlerinden farklı kılan ve onları karakterize eden bazı özellikler taşımaktadır. Aile bağlarından dolayı bazı olumsuzluklar yaşansa da, Türkiye’de kuşaklardır devam eden çok büyük ve başarılı aile işletmeleri bulunmaktadır. Bu çalışmada; el sanatı faaliyetlerinde aile işletmelerinin önemi, Sivas’ta dördüncü nesil el işçiliği bıçak üretimi yapan “Bıçakçı Hafız’ın Torunları”na ait aile işletmesi ve iş sürecinde karşılaşılan olumlu ve olumsuz durumlar açıklanmıştır. Ayrıca, bıçak yapımı işlem basamakları açıklanarak, üretilen özel bıçaklardan bazı örnekler verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sivas, el sanatları, aile işletmeleri, kemik bıçak