Kalemişi Dergisi
www.kalemisidergisi.com
Cilt 10, Sayı 20  2022/Bahar  (ISSN: 2148-046X, E-ISSN: )
Meliha YİLAN

NO Makale Adı
1651271436 GAZİANTEP’DEKİ CAMİ HAZİRELERİNDE BULUNAN MEZAR VE MEZAR TAŞLARI

Gaziantep tarihi çok eskilere dayanan, Güneydoğu Anadolu bölgesinin en büyük şehirlerinden biridir. Şehir Hz. Ömer’in komutanlarından Iyaz Bin Ganem tarafından fethedilip İslam topraklarına katılmış ve şehir yerleşimi kale çevresinde oluşmuştur. Bugün ise şehir çok daha büyümüş ve bu büyümeyle birlikte şehrin mezarlıkları ve bazı tarihi alanları yok edilmiştir. Çalışmamız Gaziantep merkezinde yer alan Ömeriye, Boyacı, Ağa, Şeyh Fethullah ve Nuri Mehmet Paşa camilerinin hazirelerinde bulunan mezar ve mezar taşlarını ele almaktadır. Hazirelerden günümüze az sayıda mezar ve mezar taşları ulaşmaktadır. Mezar taşları malzeme olarak yöresel havara taşı, karataş ve farklı renkteki mermerden sandukalı ve şahideli biçimde yapılmıştır. Mezar taşlarının kitabelerinde kullanılan dil ağırlıklı olarak Osmanlıca olmakla birlikte az da olsa Arapça örnekler de bulunmaktadır. Söz konusu mezar taşlarının, kitabe metinlerinden hareketle miladi 1890-1909 tarihleri arasında yapıldığı görülmektedir. Mezar taşları süsleme açısından oldukça sadedir.

Anahtar Kelimeler: Gaziantep, Mezarlık, Mezar Taşı