Kalemişi Dergisi
www.kalemisidergisi.com
Cilt 10, Sayı 20  2022/Bahar  (ISSN: 2148-046X, E-ISSN: )
Meltem ÖZÇAKI

NO Makale Adı
1658016727 İSTANBUL KAPALIÇARŞI’NIN MİMARİ ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ÖNERİLERİ

İstanbul Kapalıçarşı yüzlerce yıllık zaman diliminde oluşmuş, bedestenler, alışveriş sokakları ve hanlar gibi farklı yapı tiplerinden meydana gelmiştir. Makalenin amacı yapıların bir araya geliş biçimlerinin, mekânsal kullanımlarının ve mimari tasarım kriterlerinin incelenmesi, kullanımına dair önerilerde bulunulmasıdır. Makale kapsamında Kapalıçarşı’yı meydana getiren bedestenlerin, alışveriş sokaklarının ve hanların mimari özellikleriyle ilgili bilgi verilmiş ve gündelik hayattaki kullanımı üzerinde durulmuştur. Kapalıçarşı’nın kullanımı ile ilgili problemlere ve bunların düzeltilmesi yönünde uzmanların görüşlerine yer verilmiştir. Kapalıçarşı ile ilgili SWOT Analizi yapılarak güçlü, zayıf yönleri, fırsatları ve yapıyı ilgilendiren tehlikeler tablolaştırılmıştır. Bunların ışığında Kapalıçarşı’nın kullanım durumunun iyileştirilmesi yönündeki öneriler tartışılmıştır. Öneriler, yapının mimari tasarım kriterlerinin daha görünür olmasının sağlanması ve bunların yeni tasarımlar bağlamında kullanımına dair önerilerin geliştirilmesine yöneliktir. Çevresi ile entegre olan ilişkilerinin sürdürülmesi, geleneksel mimari unsurlarını yansıtacak düzenlemelerin yapılması, eski üretim tekniklerinin canlandırılarak tarihi dokuyla daha fazla bağ kurmasının sağlanmasını içerir. Turizmin dönüştürücü etkisine dikkat edilmesi, insanların tarihi çevrede daha fazla vakit geçirmesine imkân veren kullanım olanaklarının arttırılması şeklindedir. Kapalıçarşı’nın kullanım durumunun iyileştirilmesi, yeni alternatiflerin yaratılması, geleneksel dokusunu yaşatacak düzenlemelere yer verilmesi, kentsel mekânın kalitesini arttıracaktır. Tarihi çevrelerde ilgili çalışmaların yapılması: mimari tasarım kriterlerinin incelenmesi sağlamakta, yapılarla ilgili bellek oluşmasına aracılık etmekte, problemlerinin görünür olmasına imkân vermekte, yapılarla ilgili (yeniden işlevlendirme gibi) çalışmalar yapılacağı zaman farklı alternatiflerin oluşmasına aracılık etmektedir.


Anahtar Kelimeler: İstanbul Tarihi Yarımada, Kapalıçarşı, mimari tasarım, kullanım