Kalemişi Dergisi
www.kalemisidergisi.com
Cilt 10, Sayı 20  2022/Bahar  (ISSN: 2148-046X, E-ISSN: )
Ali Rıza KANAÇ

NO Makale Adı
1673260294 ÇAĞDAŞ TÜRK RESMİNDE TEZHİP ETKİSİ: SERHAT DİKER ÖRNEĞİ

Geleneksel Türk sanatları geçmişten günümüze devam eden bir bağlılık içerisinde üretilmiştir ve özellikle günümüz çağdaş sanatlarını da etkilemeye devam etmektedir. Farklı disiplinlerden pek çok sanatçı geleneksel imgelere eserlerinde yer vermiş veya bu sanatlardan esinlenmiştir. Çağdaş Türk resim sanatı içerisinde pek çok sanatçı da geleneksel Türk sanatlarından esinlenerek çalışmalarını oluşturmaktadır. Bu sanatların başında hat, minyatür ve tezhip gibi çalışmalar gelmektedir. Kaligrafik yazı, minyatür ve süsleme etkilerinin çağdaş sanat içerisinde yeniden yorumlanması günümüzde çokça karşımıza çıkmaktadır. Gerek renk gerekse kompozisyon doğrultusunda esinlenmeler günümüzde üretilen pek çok sanat eserlerinde kendisine yer bulmuştur. Çalışmaları incelenen Serhat Diker örneğinde ise geleneksel tezhip sanatından yansımalara rastlanmış dolayısıyla bu türden çalışmalara yer verilerek incelenmiştir.


Anahtar Kelimeler: Tezhip, Çağdaş Türk Resim Sanatı