Kalemişi Dergisi
www.kalemisidergisi.com
Cilt 11, Sayı 22  2023/Bahar  (ISSN: 2148-046X, E-ISSN: )
Gülin YILDIRIM, Derya Aysun CANCAN

NO Makale Adı
1694173474 SANAL MÜZELER VE İKİ MÜZE EV ÖRNEĞİ

Günümüzde küreselleşme kavramı yaşamın her yönünde etkisini göstermekte olup bu durumun sosyo-kültürel boyutu ise kültürler arası etkileşime olanak tanır. Bu noktada kültürel mirası koruma ve sergileme görevine sahip müzeler etkin rol oynamaktadır. Geçmişe tanıklık etmiş birçok nesne, var olduğu dönemin bir belgesi niteliğindedir. Bu sayede izleyiciye çok yönlü bilgi sunabilmektedir. Böylelikle birey yaşadığı toplumu, kültürünü, dünya kültürünü sanat eserleri aracılığıyla öğrenme imkânı bulabilmektedir. Sanat eserlerini koruma ve sergileme görevi üstlenen müzeler, gelişen teknolojik ilerlemeler aracılığıyla sanal ortamlarda da ziyaret edilebilmeyi mümkün kılmıştır. Çalışmada birçok türe sahip müzeler içerisinde, sanal ortamda ulaşılabilir olan evleri müzeye dönüştürülmüş iki sanatçıya ve eserlerine yer verilmiştir. Bu çalışma; kültürel farkındalık oluşturma çerçevesinde sanatçı eserlerinde, “Toplumun ve kültürün yansıması ne olmuştur?” sorusuna yanıt aramayı amaçlamıştır. Bu doğrultuda; örneklem grubu olarak sanatçıların müze evleri ve eserleri incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sanal Müze, Müze Ev, Claude Monet, Frida Kahlo