Kalemişi Dergisi
www.kalemisidergisi.com
Cilt 11, Sayı 23  Güz 2023  (ISSN: 2148-046X, E-ISSN: )
Muhammed Hamid HASSAN, İbrahim ÇOBAN

NO Makale Adı
1706005943 ÇAĞDAŞ IRAK RESİM SANATINDA IRAK'A ÖZGÜ ÇAĞDAŞ BİR SANAT KİMLİĞİ OLUŞTURMA ÇABASI: CEVAT SELİM, İSMAİL EL-ŞEYHİLİ VE NURİ EL-RAVİ

Bu araştırmada, çağdaş Irak resim sanatı içinde modern sanatın uygulama sahnesine öncülük etmiş ve Irak'a özgü çağdaş bir sanat kimliği oluşturma çabası içinde olan Cevat Selim, İsmail El-Şeyhili ve Nuri El-Ravi'nin sanatsal kimlikleri ve onları temsil eden seçki eser örnekleri incelenmiştir. Sanatçıların eserleri üzerinden sanatsal üslupları, tasarım ve kompozisyon anlayışları araştırılmıştır. Çalışmanın kapsamı, Irak resim sanatının üç büyük sanatçısının her biri için ikişer eserle sınırlandırılmıştır. Araştırmanın konu sınırlılığı bağlamında sanatçıları temsilen Cevat Selim'in "Karpuz Yiyen İki Erkek Çocuk”, “Hanım ve Bahçıvanın Oğlu”, İsmail El-Şeyhili'nin “Annelik ve Çocukluk”, "Halk Pazarı ", Nuri El-Ravi’nin "Rava Köyü”, “Fırat kıyısındaki köyüm” isimli eserleri incelenmiş ve yorumlanmıştır. Sanatçının konu, tasarım, kompozisyon, düşüncel ön ve arka yapısıyla özgün bir yaratım sürecinde olması, yapısal ve uygulama boyutunda eseri bütüne taşıyabilmesi gerekir. Araştırmanın konusu olan Iraklı sanatçıların resimlerinde, konu, tasarım, kompozisyon, düşüncel ön ve arka yapı boyutunun, özgün yaklaşımların ve çeşitliliğin ortaya konduğu görülür. Aynı zamanda Selim, El-Şeyhili ve El-Ravi'nin, çağdaş Irak resim sanatının genel biçim ve özelde plastik sanat haritasında önemli bir yere sahip olduğu görülmektedir. Literatür taraması, nitel, biçimsel analiz (görsel) ve analitik araştırma ve inceleme yöntemleri sonrası ortaya çıkan verilerin değerlendirilmesinden sonra ortaya çıkarılan bulguların, çağdaş Irak resmi içinde orijinal bir dil yaratma çabasındaki sanatçılara, farklı bakış açıları kazandırması yönünde yardımcı olabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Cevat Selim, İsmail El-Şeyhili, Nuri El-Ravi, Kompozisyon